top of page

Presentació

Javier Jiménez Tierno

Enginyer Tècnic industrial amb amplia experiència al Principat d'Andorra, més de deu anys com a responsable tècnic-econòmic de projectes.

 

Estudis

  • Enginyer Tècnic Industrial

  • Postgrau de climatització industrial i de confort a la Universitat Politècnica de Catalunya

  • Postgrau d’especialista en gestió integrada de projectes de climatització a la Universitat   Politècnica de Madrid

  • Títol de Nivell Bàsic en matèria de Seguretat i Salut en el treball

 

Expèriencia laboral

  • Enginyeria Bernabé Rodríguez des de l'octubre del 2002 fins al setembre del 2003 exercint tasques de col·laborador de projectes

  • Enginesa des del setembre del 2003 fins al desembre del 2015 exercint tasques de responsable de projectes i direccions d’obra

  • Col·legiat núm.144 pel Col·legi d’Enginyers d’Andorra

  • Autorització del Govern d'Andorra: 141320/2013

  • Javier Jiménez Tierno Enginyeria des de el gener de l’any 2016 fins l'actualitat

bottom of page