top of page

Pla Renova 2023

Què realitzem

Assessorem per l'obtenció dels ajuts del Pla Renova

 

Actuacions que es poden acollir al programa Renova:

  • Millora de l'accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques en els edificis existents.

  • Millora de la seguretat industrial de les instal·lacions en els edificis existents.

  • Millora de la sostenibilitat dels edificis existents.

  • Millora de l'eficiència energètica dels edificis existents.

  • Embelliment de les façanes, dels patis interiors i de les cobertes dels edificis existents.

  • Implantació d'energies renovables en els edificis existents i en els de nova construcció.

  • Altres despeses protegibles necessàries per aconseguir els objectius del programa Renova.

 

bottom of page